BETA Biuro Handlowo-Usługowe S.C.

Biuro Handlowo-Usługowe "BETA" działa na rynku już 20 lat. Od roku 1994 zajmujemy się produkcją wysokiej klasy zabezpieczeń przed promieniowaniem jonizującym którymi są: lekkie/ciężkie fartuchy ochronne, lekkie/ciężkie zamknięte fartuchy ochronne oraz akcesoria ochronne takie jak: ochrona tarczycy, ochrona ramienia, ochrona gonad, jednopalcowa ochrona rąk, okulary RTG oraz wszelkie inne zabezpieczenia RTG produkowane na indywidualne zamówienia. Fartuchy dostosowujemy do wymiarów i równoważników Pb określonych przez zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami. W tym czasie rozwinęliśmy również technologię wytwarzania parawanów, kotar (także na konstrukcjach jezdnych) oraz stałych zabudów antypromiennych i gabinetów RTG takich jak okna wglądowe, drzwi RTG.

W roku 2004 otrzymaliśmy certyfikaty oraz prawa do oznaczania naszych wyrobów znakiem "CE" świadczącym, że fartuchy oraz akcesoria ochronne odpowiadają wymaganiom dotyczącym środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z przepisami europejskimi. Badania oraz certyfikat oceny typu WE został przyznany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa posiadający numer jednostki notyfikowanej 1437. Wyroby spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w:

dyrektywie 89/686/EWG

EN 61331-3:1999 (U) "Urządzenia ochrony przed diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim - Część 3: Odzież ochronna i przyrządy ochronne na gonady."

Na wszystkie wyroby wystawiane są Deklaracje Zgodności WE w których producent oświadcza, że wyrób wprowadzony do obrotu spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG.

W 2004 roku firma uzyskała certyfikat świadczący, że B.H.U. "BETA" wprowadziło i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 w zakresie rozwoju i produkcji środków ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym.

Dbając o czas naszych klientów, zapewniamy iż termin realizacji zamówień nie przekracza 14 dni. Wyjątek ten mogą stanowić produkty z zakresu zabudów stałych.

Adres: 
ul. Porannej Bryzy 31
Kod pocztowy: 
03-284
Miasto: 
Warszawa
Telefon: 
226786151
NIP: 
5242594081
Regon: 
140800500