MHR MED

MHR MED zajmuje się nowymi technologiami medycznymi oraz procesami inwestycyjnymi w służbie zdrowia.

Placówkom opieki zdrowia sektora publicznego i komercyjnego oferujemy szerokie usługi specjalistycznego planowania i projektowania po całościowe wykonanie i wyposażanie obiektów medycznych. Dotychczas braliśmy czynny udział w pracach koncepcyjnych i wykonawczych przy największych i najciekawszych medycznych projektach inwestycyjnych w Polsce. Przy projektach inwestycji medycznych pracujemy razem z naszymi doświadczonymi architektami i wykonawcami obiektów medycznych. Lata naszych doświadczeń w sektorze medycznym pozwoliły nam wypracować takie modele działania by oszczędzając Państwa cenny czas móc razem skutecznie i efektywnie współpracować w czasie trwania całego procesu inwestycyjnego w Państwa placówce.

Obszary naszego działania to w szczególności bloki operacyjne, oddziały intensywnej terapii, zakłady diagnostyki obrazowej, centralna sterylizacja.

Zawsze staramy się jak najlepiej podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem i naszą wiedzą technologiczną. Zawsze pracujemy tak by maksymalizując korzyści Państwa placówki wyeliminować wszystkie zbędne koszty realizacji inwestycji i jej wieloletniej eksploatacji.

Przy planowaniu i realizacji inwestycji współpracujemy z tak doświadczonymi partnerami jak Arthrex, Alteris, FujiFilm, Stiegelmeyer, BBMED, Siemens Finance i inni;

W zakresie budownictwa medycznego dysponujemy zapleczem projektowym i wykonawczym również w tak ważnych obszarach jak wentylacja i klimatyzacja czy instalacje gazów medycznych.

Braliśmy udział w takich realizacjach jak:

  • CMI Gdańsk,
  • Nadbudowa modułowa i wyposażenie Kliniki Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków SK nr 1 im. Dr A. Jurasza  Bydgoszcz.
  • Szpitale Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku i Warszawie
  • Budowa Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem OIT, Centralną Sterylizacją i SOR w SK nr 1 im. Dr A. Jurasza Bydgoszcz
  • Wyposażenie Oddziału Psychiatrii w Centrum Medycznym Gizińscy w Bydgoszczy
  • Budowa i wyposażenie Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy
Adres: 
ul. Marii Konopnickiej 72
Kod pocztowy: 
85-124
Miasto: 
Bydgoszcz
Telefon: 
601921546