10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy wybuduje nową poliklinikę

10 Szpital Wojskowy w Bydgoszczy wybuduje kompleks polikliniki w systemie zaprojektuj i wykonaj.

Zgodnie z informacjami na stronie Zamawiającego otwarcie ofert ma nastąpić 8.7.2016 - 10:15. Zamawiający szacuje wartość inwestycji na 57 896 000 PLN netto