Centrum Medycyny Nieinwazyjnej coraz bliżej. Władze GUM podpisały umowę na budowę i wyposażenie CMN

Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowane przez rektora prof. Janusza Morysia, kanclerza Marka Langowskiego i kwestora Jarosława Woźniaka podpisały w dniu 6 czerwca br. umowę z wyłonionym w trakcie przetargu nieograniczonego generalnym wykonawcą, firmą Budimex S.A. Umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu medycznego dla nowego obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Oferta Budimex S.A. opiewała na kwotę 342 800 993 zł.

Generalny wykonawca zgodnie z umową ma 23 miesiące na wykonanie zadania począwszy od momentu przekazania placu budowy 1 lipca 2016r.

foto © mat. Inwestora