Niewydolność Serca 2016 "Nowe wytyczne - nowe wyzwania" (Konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK)

Tematy wiodące Konferencji odbywającej się w Novotel Poznań Centrum to:

  • Nowości leczenia niewydolności serca w świetle nowych wytycznych ESC
  • Rzadkie przyczyny niewydolności serca
  • Wyzwania w leczeniu chorych z niewydolnością serca w praktyce lekarza
  • rodzinnego
  • Migotanie przedsionków w niewydolności serca - co nowego?
  • Leczenie zabiegowe niewydolności serca
  • Rola badań nieinwazyjnych w niewydolności serca
  • Sesje warsztatowe

Przekazujemy też słowo od Przewpniczącej Konferencji prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

"Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu Sekcji Niewydolności Serca PTK, Komitetu Naukowego i Organizacyjnego z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do Poznania, w dniach 10-11 czerwca 2016 roku, na Konferencję Sekcji Niewydolności Serca pt. „Nowe wytyczne – nowe wyzwania”.

W tym roku tematem wiodącym Konferencji będą nowe zalecenia ESC dotyczące leczenia niewydolności serca, które zostaną przedstawione już w maju br. na konferencji ESC Heart Failure we Florencji. Program naszej Konferencji obejmuje ponadto wszystkie najważniejsze aspekty leczenia i rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca. Szczególną uwagę poświęcimy nowym lekom, w tym tajemniczej cząsteczce LCZ 696. Dlatego na tegorocznej Konferencji nie może zabraknąć kardiologów klinicznych, kardiologów interwencyjnych, intensywistów, elektrofizjologów, kardiochirurgów, anestezjologów, internistów oraz lekarzy rodzinnych. Zapraszamy również pielęgniarki, rehabilitantów i psychologów klinicznych oraz studentów medycyny.

Konferencja rozpocznie się częścią warsztatową, podczas której w sposób bardzo praktyczny omówimy m.in. badanie EKG, metody monitorowania hemodynamicznego u pacjentów z niewydolnością serca, zagadnienia dotyczące echokardiografii obciążeniowej i postępowanie z pacjentami po implantacji urządzeń do elektroterapii, które skierowane będą do nie‑elektrofizjologów.

Poziom naukowy Konferencji zagwarantują najwybitniejsi specjaliści z poszczególnych dziedzin, którzy już przyjęli zaproszenie do wygłoszenia wykładów i prezentacji. Stworzymy również okazję do zaprezentowania własnych badań w zakresie niewydolności serca podczas interaktywnej sesji plakatowej. Już teraz zachęcamy do przesyłania streszczeń! Nie zabraknie dyskusji (również politycznej) na temat zagadnień związanych z organizacją opieki nad pacjentami z niewydolnością serca w Polsce. Oczywiście będzie też czas i okazja do spotkań towarzyskich i wymiany poglądów w mniej formalnej atmosferze.

Tegoroczny czerwiec w Poznaniu zapowiada się więc wyjątkowo gorąco! Dlatego już teraz zapraszamy do udziału w Konferencji.

prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj"

Kalendarium: 
Od piątek, 10 Czerwiec, 2016 - 09:30 do sobota, 11 Czerwiec, 2016 - 14:30