Szpital MSWiA w Poznaniu będzie miał nowy blok operacyjny i centralną sterylizację

SPZOZ MSWiA w Poznaniu jest w trakcie postępowania na wybudowanie i wyposażenie nowego bloku operacyjnego z salą wybudzeniową i centralnej sterylizacji.

Termin wykonania zamówienia i przekazania do użytkowania przedmiotu zamóienia, czyli nowego obiektu, został określony na 2 listopada 2018r. Czekamy na złożenie ofert przetargowych. Pierwotny termin złożenia to 5 lipca 2016r. lecz nie wiadomo czy zostanie on utrzymany. Jeden z potencjalnych wykonawców złożył 7 czerwca odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Od przebiegu i wyniku postępowania będą zależały dalsze czynności Zamawiającego.