Szpital w Ostrowie Wielkopolskim zaczyna nową inwestycję

Szpital w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczyna długo oczekiwaną inwestycję. Od koncepcji opracowanej w 2015r. minęło niewiele czasu patrząc przez pryzmat niektórych prowadzonych latami inwestycji medycznych. Szpital w Ostrowie po złożeniu ofert przez potencjalnych wykonawców w postępowaniu przetargoweym budzącym spore zainteresowanie firm budowlanych i sprzętowych, pod koniec czerwca br. rozstrzygnął przetarg na rozbudowę budynku Szpitala wraz z infrastrukturą techniczną. W nowym budynku znajdować się będzie nowy Oddział Anestezjologii Intensywnej Terapii, nowy Blok Operacyjny, w przyziemiu nowoczesna Centralna Sterylizacja oraz docelowo również oddział Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii.

Najkorzystniejszą ofertę na wybudowanie obiektu i jego częściowe wyposażenie (łóżka OIT, kolumny, meble medyczne i biurowe oraz część sprzętu diagnostycznego)  w postępowaniu złożyła Skanska S.A.

Skanska znana jest oczywiście większości rodaków z tablic umieszczanych przy swoich wielkich inwestycjach drogowych ale również ze skutecznego prowadzenia dużych inwestycji w sektorze służby zdrowia. To pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość mając na uwadze terminowość i jakość wykonania prac budowlanych. W pierwszym etapie oddany do użytkowania po wybudowaniu  obiektu zostanie oddział Intensywnej Terapii. Planowany odbiór prac I etapu inwestycji to 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, zatem Inwestor zamierza przyjąć Pacjentów w nowych oddziałach w maju 2017r.

Foto. mat. Inwestora