IOWISZ już działa

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), wczoraj, czyli we wtorek 27 września uruchomiony został system IOWISZ.

Jest to z pewnością zdarzenie które nie pozostanie bez pośredniego wpływu na inwestycje w nowoczesne technologie i aparaturę medyczną w polskiej medycynie.

System IOWISZ pozwala wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie będzie on wykorzystywany przez ministra zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio prezesa albo dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji. Iwestycje, których wnioski uzyskają pozytywną ocenę IOWISZ mogą otrzymać dodatkowe punkty w ramach kontraktowania medycznych świadczeń.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych według ministerstwa ułatwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Opiniowanie zapobiegać będzie prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych przy jednoczesnym podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.

Dostęp do System IOWISZ możliwy jest poprzez adres: www.iowisz.ezdrowie.gov.pl

Źródło: MZ