Grupa LUX MED otworzyła nowy szpital

W ubiegłą środę, 29 marca 2017r. Grupa LUX MED otworzyła nowy szpital w Warszawie.

Magodent, bo tak się nazywa szpital, znajduje się na warszawskim Żoliborzu. Szpital będzie się specjalizował w kompleksowej diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.  To już trzeci szpital Grupy o profilu onkologicznym. LUX MED stawia na onkologię- szacuje się że statystycznie niestety aż co czwarty Polak może zapaść na chorobę nowotworową. Szpital na Żoliborzu dysponuje 178 łóżkami i 38 stanowiskami dla pacjentów korzystających z chemioterapii dziennej. Szpital korzystał będzie z modelu tzw. Pielęgniarki Prowadzącej. System ten (z angielskiego Primary Nursing) polega na maksymalizacji relacji i kontaktu pielęgniarki i pacjenta na oddziale i ma na celu zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentem. Przez to znacznemu poprawieniu ulega komfortu pobytu pacjenta na oddziale. W skrócie można powiedzieć, że sprowadza się to do założenia „mój pacjent, moja pielęgniarka” co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na pacjentów w trakcie tak często trudnej terapii, jaką jest terapia onkologiczna. Do dyspozycji pacjentów będą równie np. psychoonkolodzy, czy grupy wsparcia.

Grupa LUX MED szacuje, że szpital będzie obsługiwał ok. 100 tysięcy pacjentów rocznie. W terapii wykorzystywane będą terapie immunologiczne oraz wyniki badań molekularnych co skutkować będzie stosowaniem spersonalizowanych terapii. Będą też w nich wykorzystywane nowoczesne, innowacyjne leki onkologiczne. Dla pacjentów będą dostępne również zaawansowane procedury endoskopowe, nowoczesna tomografia komputerowa z możliwością minimalizacji dawki promieniowania.

W uroczystości poza kierownictwem Grupy oraz brało też udział wielu oficjeli- Marek Tomabarkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce czy Evelyn Bourke, Prezes międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-medycznej Bupa, w skład której od 2013 r. wchodzi LUX MED.

Foto: mat. Grupa LUX MED