Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów (Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia lub ma intencję złożenia zamówienia w ramach Serwisu), korzystających z Serwisu działającego pod adresem www.aparaturamedyczna.com.pl (dalej zwanego Serwisem).

 2. Administratorem Serwisu działającego pod adresem www.aparaturamedyczna.com.pl oraz danych osobowych jest firma MHR Magdalena Hassek-Rogowska zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP 9532441761, REGON 093096000 z siedzibą w Bydgoszczy, ul. M. Konopnickiej 72, 85-124 Bydgoszcz

 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
 • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

2. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z rozporządzeniem RODO.

 2. Administrator oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.

 3. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych ( w tym w szczególności danych osobowych Klienta), są umieszczone w strefie bezpiecznego obszaru Serwisu.

 4. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klienta płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą realizowane za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia zapewnianego przez operatora płatności..

 5. W Serwisie mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi Administrator zaleca się zapoznać. Administrator w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 6. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami Klienci nie zachowają stosownych zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klienci muszą zachować w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Administrator zwraca uwagę na fakt, że Serwis nie będzie prosił o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania się w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym, Administrator sugeruje Klientom wylogować się po zakończeniu korzystania z Serwisu.

3. Informacje i dane zbierane w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, typ systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki internetowej, adres strony z której Klient został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania).

 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora oraz za zgodą Klienta wyrażonym w formularzu innym wskazanym podmiotom trzecim.

 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nazwą: „Klienci portalu ”aparatura medyczna.com.pl”

 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych dla celów realizacji obsługi Klienta, tj. zamówień, zleceń i innych.

 8. Serwis zbiera od Klienta, w przypadku dokonywania rejestracji lub składania zamówienia w Serwisie, następujące dane osobowe: firma, imię i nazwisko, adres Klienta, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres Klienta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, oraz w przypadku firmy dane konieczne do wystawienia faktury, takie jak: nazwa firmy i numer NIP. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i / lub złożenia zamówienia w Serwisie.

 9. Po zarejestrowanie się w Serwisie, złożenie w nim nowego zamówienia czy dokonanie zakupu wiąże się z podaniem jedynie loginu i hasła Klienta.

 10. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

 11. Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

4. Automatyczne zbieranie danych i informacja o plikach cookies

 1. Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Klienta. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

5. Cel zbierania danych osobowych

 1. Serwis zbiera dane osobowe od Klienta wprowadzane przez niego dobrowolnie, w przypadku dokonywania rejestracji lub składania zamówienia i/lub zapytania w Serwisie. Dane te będą przetwarzane przez Serwis w celu realizacji Zamówienia i/lub zapytania, oraz zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Administratorem.

 2. O ile Klient wyraził na to zgodę podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub przez zapisanie się bezpośrednio do newslettera, jego dane mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204). Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres e-mail lub numer telefonu Klienta. Informacja handlowa dotyczy wyłącznie oferty Serwisu. Klient może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę używając do tego dedykowanych formularzy w Serwisie lub poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem.

 3. Administrator podkreśla, że podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta, oraz że jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Administrator podkreśla też, że Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie ma życzenia korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

 4. W celu realizacji Zamówienia, Administrator może udostępniać zebrane od Klienta dane partnerom za pomocą których Serwis realizuje swoje zobowiązania wobec Klienta. W tym kurierzy czy operatorzy elektronicznych systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego i niezbędnego minimum.

 5. Administrator pragnie dodać, że nie udostępnia, nie użycza oraz nie sprzedaje danych osobowych, w tym adresów e-mail, swoich Klientów podmiotom trzecim poza podmiotami bezpośrednio powiązanymi.

 6. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 7. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

6. Prawo Klienta do modyfikacji, weryfikacji i usunięcia danych osobowych

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania realizując to bezpośrednio w Serwisie.

 2. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia konta w Serwisie. Aby tego dokonać, konieczny jest kontakt z Administratorem. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Dane kontaktowe Administratora jak telefon, adres e-mail dostępne są w sekcji „Kontakt z Administratorem” niniejszego dokumentu lub na stronach Serwisu w części „Kontakt”.

 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Kontakt z Administratorem

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej info@aparaturamedyczna.com.pl .