Zapytania ofertowe - Systemy radiografii pośredniej CR-Y